Kirken indefra

Altertavlen er udført i 1650 af billedskæreren Lorentz Jørgensen fra Holbæk. Se mere detaljeret beskrivelser på siden "Altertavlen".

En hovedrestaurering af kirken i 1867 - 71 gav en ny middelalderorienteret stil, som i dag kun er repræsenteret ved den bevarede prædikestol. Den er tegnet i nyromantisk stil af Vilhelm Tvede og har i felterne evangelistmalerier, udført af Anton Dorph.

Døbefonten af granit er fra kirkens opførselstid. Der er senere tilført et kobberfad som indsats.

Den aldrende kobberindsats i døbefonten var efterhånden slidt, men fremfor at kasserer den, blev den pudset op, og over fadet blev der anbragt en rund, glasklar acrylplade, hvor der er formet en pasende hulning til dåbsvandet. Da dåbskanden også trængte til udskiftning, har en anonym fra sognet skænket kirken en stilfuld og flot ny dåbskande.

Orglet er bygget af Frobenius i 1961. Det har 21 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

I det sydlige kirkeskib står en lysglobe, og fotoet er taget mens midtertårnets vejrhane var nede til reperation. Vejrhanen anes i baggrunden.

Kirkeskibet , der hænger i midtergangen, er bygget af lokomotivfører Otto Jessen , Kalundborg.

Se nærmere data ved at taste her !

Et hærværk , hvor en sten er kaste gennem en af de to glasmalerier, medførte en bekostelig renovering af det uerstattelige glasmaleri

Glasmalerier af Kristi bespottelse og opstandelse er udført i 1928 af Emanuel Vigeland. De er nu indsat i nordre korsarms nordvestre og nordøstre vindue. Bespottelsen viser følgende scener regnet fra oven: Korsbæringen, Tornekroningen og Hudflettelsen. Opstandelsen: Kristus fremviser sine vunder , Englen ved graven og de sovende soldater.

Malet epitafium over Laurids Nielsen Gram, lærer ved Kalundborg skole og senere præst ved Vor Frue Kirke. Maleriet , som er opsat 1661 af hustruen, er usædvanlig ved at vise familien på baggrund af kirkens indre, set mod altret. Det er formentlig udført af maleren Johan Eignis (Johan Contrafejer), der boede i Adelgade 9 og ved samme tid udførte andre arbejder til Vor Frue Kirke og Skt. Olai kirke.

Epitafium over købmand og kirkeværge Hercules Overberg, opsat 1621 af hans efterlevende hustru og børn. Den træskårne ramme med fremstillinger af dyderne skyldes formentlig Anders Nielsen Hatt fra Roskilde. Storstykkets maleri viser familien fromt knælende ved foden af Kristi kors.

Dette Hercules Øuerberghs er i 2012 restaureret af konservator Bent Jacobsen. Der er udskiftet træpartier og det er nymalet og pålagt nyt bladguld.

Den yngste af klokkerne blev i 1938 skænket kirken af skibsreder A,.P.Møller og hustrus fond.