Begravelse/bisættelse

Dødsfald

Du finder oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på Kirkeministeriets borgerportal og på www.personregistrering.dk.


Begravelse/bisættelse

Anmodning om begravelse/ligbrænding sker digitalt via www.borger.dk, hvor pårørende med MitId selv sender anmodningen eller giver fuldmagt hertil til bedemand.

Dødsfaldet skal anmeldes til kirkekontoret.

Normalt kontakter de efterladte en bedemand, der i så fald påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kirkekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke. Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale. 

 

De efterladte kan selv vælge, hvor handlingen skal foregå.
Var afdøde udmeldt af folkekirken, tages det normalt som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst.

 

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte kordegnen eller en af sognets præster for yderligere vejledning.