Dåb

 

Fødsel

 

Fødslen registreres automatisk i barnets bopælssogn.

Hvis I, barnets forældre, ikke er gift, skal I huske at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk, for at fastslå faderskabet. Dette skal gøres senest 28 dage efter fødslen, for at vi kan registrere det i sognet. Hvis ikke vi har fået erklæringen i tide, sender vi sagen videre til Familieretshuset. 

 

I kan finde mere information om registrering af fødsel og anmeldelse af faderskab på Kirkeministeriets borgerportal, Familieretshuset og på www.personregistrering.dk

Fra www.borger.dk kan I sende omsorgs- og ansvarserklæringen. Hvis I ikke har MitID, kan I udskrive en blanket og aflevere på kirkekontoret.

 

 

Dåb

Dåb foretages her i sognet normalt ved søndagensgudstjeneste kl. 10.00. Vi tilbyder også dåb om lørdagen til 4 årlige dåbsgudstjenester. Dagene kan oplyses på kirkekontoret.


Selve dåben aftales med kirkekontoret på Tlf. 59 51 04 01

Forud for dåben kontakter præsten jer ca. to uger op til dåbsdagen. Her planlægges dato for et personligt møde, hvor detaljer omkring dåbsdagen bliver fastlagt.

 


Faddere

Når et barn skal døbes, skal der registreres 2 - 5 faddere inklusiv gudmor eller gudfar.
En fadder er en døbt person, som kan være vidne til dåben.

 

Send navne og adresser på fadderne til kirkekontoret på følgende mail: Vorfrue.sognkalundborg@km.dk, senest 14 dage før dåben.

 

 
Kan mit barn blive døbt i Vor Frue Kirke?

Bor du/I ikke i Vor Frue Sogn, men ønsker en dåb i kirken, skal du/I have en særlig tilknytning til kirken.

Der gælder følgende tilknytningsregler:

  • Nogle af dåbsbarnets søskende er blevet døbt i kirken.
  •  En af forældrene er selv døbt eller konfirmeret i kirken.

Navngivning

Navngivning foretages på www.borger.dk eller ved dåb i folkekirken. Dette skal iflg. loven ske senest 6 måneder efter fødslen.