Arkitekt opmåling

Vor Frue Kirke i Kalundborg 1924.

Da midtertårnet på Vor Frue Kirke d. 7. september 1827 styrtede i grus , stod købstaden med 2 store problemer. Økonomisk var man ikke i stand til at genopbygge tårnet umiddelbart i årene efter , - og en del opmålinger af kirken var gået tabt, og andre opmålinger var mangelfulde.

Efter midtertårnets genopbygning i årene 1867 - 1871 var det på baggrund af de opmålinger og arkitektskitser , man kunne skaffe.

I årene 1916 - 1921 blev kirken istandsat, og i den anledning har arkitekt Frederik Jensen udmålt og minutiøst optegnet hele kirken til arkiver, så man fremover kan finde målfaste arkitekttegninger i bygningsarkiverne.

Her på hjemmesiden vises tre af disse tegninger:

1: Vor Frue Kirkes grundplan (tast her!)

2: Kirkens facade set fra øst (tast her!)

3: Snittegning over øst-vest akse set mod syd (tast her !)