Konfirmationsforberedelse for Vor Frue Sogn - Skolen på Herredsåsen

Konfirmationsforberedelsen finder sted onsdage kl. 13.30-15.00 i Vor Frue Kirke med opstart onsdag d. 4 . september. 

Konfirmation for ovennævnte konfirmander ligger søndag d. 4. og 11. maj 2025. Man vælger individuelt hvilken af de to søndage, man ønsker at blive konfirmeret. Man får den dato man ønsker.

 

Tilmelding til konfirmationsforberedelsen

 

Frist for tilmelding er senest d. 15. august 2024.

Tilmeldingen foregår digitalt med MitID.  Via følgende link: Tilmelding Konfirmation

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke ved tilmelding.

Når den ene forældremyndighedsindehaver har tastet oplysninger og underskrevet med MitID, modtager den anden forældremyndighedsindehaver en mail med et link, så vedkommende også kan underskrive med sit MitID.

Forældre med eneforældremyndighed benytter samme blanket med en underskrift.

 

Vigtigt:

  • Konfirmanden er først tilmeldt når begge forældre har signeret og I har modtaget en bekræftelse fra kirken.
  • I rubrikken ”kommentar i tilmeldingsblanketten” noteres ønske til konfirmationsdato.

Kontakt kirkens kordegnekontor ved spørgsmål til tilmelding på tlf. 5951 0401.

 

Kirkens præster

Morten Pedersen, tlf. 5951 0301, mail: mope@km.dk

Sofie-Amalie Schmidt Blauner, tlf. 5951 7767, mail: soab@km.dk

 

Konfirmationsforberedelse Kathøjskolen

Konfirmationsforberedelsen for elever, som går på Kathøjskolen, ligger på onsdage kl. 8.30 – 9.45.

Med opstart onsdag d. 5. februar 2025. Tilmelding foregår gennem skolen i august 2024.

 

Konfirmation af konfirmander fra Kathøjskolen ligger lørdag d. 10. maj 2025 i Vor Frue Kirke.

 

Kirkens præster

Morten Pedersen, tlf. 5951 0301, mail: mope@km.dk

Sofie-Amalie Schmidt Blauner, tlf. 5951 7767, mail: soab@km.dk

 

Konfirmationer 2025 og 2026 

Konfirmation af konfirmander fra Kathøjskolen:

2025: Lørdag d. 10. maj i Vor Frue Kirke

2026: Lørdag d. 9. maj i Vor Frue Kirke

For Konfirmander, som bor i Vor Frue sogn og går på skolen på Herredsåsen eller andre skoler:

2025: Søndag d. 4 og d. 11. maj. Man vælger individuelt hvilken af de to søndage, man ønsker at blive konfirmeret.

2026: Søndag d. 3 og d. 10. maj. Man vælger individuelt hvilken af de to søndage, man ønsker at bliver konfirmeret.