Kirkekontoret

Adelgade 19, 4400 Kalundborg
Telefon : 59 51 04 01
E-mail: vorfrue.sognkalundborg@KM.dk

 

 

På kirkekontoret varetager kordegnen henvendelser vedrørende Personregistrering, kirkelige handlinger, tilmeldinger til arrangementer mm. 

 

Kirkekontoret har følgende åbningstider:

 

Mandag: Lukket 
Tirsdag: 9-12
Onsdag: 9-12
Torsdag: 14-17
Fredag: 9-12

Lørdag: Lukket

Søndag: Lukket

 

(I ferieperioder kan der være ændrede åbningstider - dette vil fremgå på forsiden af vores hjemmeside)

 

 

Attester, navneændring og medlemskab

Attester:

Attester rekvireres ved personlig henvendelse til dit nærmeste kirkekontor.
Her fremvises gyldigt billed-id for udlevering af attest.

Attester kan også bestilles på www.personregistrering.dk eller www.borger.dk ved brug af MitID, og attesten vil så blive sendt til din folkeregisteradresse (kun i Danmark).

Fødselsattester for folk født i Sønderjylland bestilles ved Borgerservice i fødekommune.

 

Navneændring:

Navneændringer behandles i dit bopælssogn.

For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen.

www.personregistrering.dk kan du finde oplysninger om navneændring. Du kan søge navneændring digitalt via www.borger.dk. Hvis du ikke har MitID, kan du udskrive en blanket og aflevere på kirkekontoret. Forinden skal du så have betalt gebyr i banken (ikke netbank) eller på posthuset.

Familieretshuset hjemmeside kan du finde oplysninger om navneloven og lister over godkendte pige- og drengefornavne og liste over frie efternavne.

 

Ændring af medlemsskab

Indmeldelse i folkekirken sker ved dåben.

Optagelse/genoptagelse i folkekirken kan ske ved henvendelse til kirkekontoret eller direkte til kirkebogsførende sognepræst:

Morten Pedersen, tlf. 59 51 03 01, E-mail: mope@km.dk.

Udmeldelse af folkekirken sker ved personlig eller skriftlig henvendelse til bopælssognet.

Ved udmeldelse fraskriver du dig retten til at få foretaget kirkelige handlinger i folkekirken.

Se her på Kirkeministeriets Borgerportal yderligere oplysninger om ændring af medlemskab.