Kirkekontoret

Adelgade 19, 4400 Kalundborg
Telefon : 59 51 04 01
E-mail: vorfrue.sognkalundborg@KM.DK


Kontortid: Tirsdag - onsdag- fredag kl.: 9.00 - 12.00
Torsdag kl.: 14.00 - 17.00

Lørdag - Søndag - Mandag lukket.

 

Kordegnen kan træffes uden for normal åbningstid, ved nærmere aftale.

 

De fleste af sognets beboere vil på et eller andet tidspunkt have brug for at kontakte Kirkekontoret. Det kan være i forbindelse med fødselsregistrering, dåb, konfirmation, bryllup eller dødsfald.

Har I brug for en eller anden personregistrering, og I alligevel er inde på internettet, så tast her og få en grundig orientering om personregistreringer, -og I har endda også mulighed for at udfylde og udprinte de forskellige formularer fra computeren.

Der er i øvrigt mange andre muligheder for "selvbetjening" på internettet når det gælder oplysning og vejledning omkring alle familiemæssige forhold. Justitsministeriet har opprettet Familiestyrelsen:
Styrelsen behandler både generelle og konkrete sager om blandt andet samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabs indgåelse, separation og skilsmisse, ægtefællers pensionsrettigheder, faderskab, forældremyndighed og barnets bopæl, navne og anerkendelse af trossamfund. I de konkrete sager er styrelsen i vidt omfang klageinstans for afgørelser, der er truffet af statsforvaltningerne. Se de mange muligheder af oplysninger I kan få her.
Yderligere oplysninger kan findes på folkekirken.dk i øverste venstre siden og få en bred orientering fra folkekirkens landsdækkende hjemmeside.