Kirken udefra


Forside af bog om Vor Frue Kirke. Kan købes i kirkens våbenhus.
© Hugo Johannsen & Vor Frue Sogns menighedsråd.

Den femtårnede Vor Frue Kirke i Kalundborg er en meget særpræget og gådefuld kirke i Nordeuropa. Danmarks kirker er overvejende længdeorienterede kirker med koret mod øst og kirketårne mod vest . Der findes rundkirker på Sjælland og Bornholm, men Vor Frue Kirkes specielle og særegne udformning regnes for at være Danmarks vigtigste bidrag til europæiske middelalderarkitektur.

Kirkens menighedsråd har fået Hugo Johannsen fra Nationalmuseet til , i en bog, der kan købes i kirkens våbenhus, at redegøre for kirkens historie .

Bogen er på 37 sider med fine billeder og en grundig historisk redegørelse. Kan erhverves for 25.- kr.


Foto fra 1908 af bygninger op mod Vor Frue Kirke

I ældre tid var der placeret huse og mure tæt op af kirken. Huset til højre i billedet er angivet at være Husflidskolen.


Vor Frue Kirke set fra syd.

Kirken er i dag frilagt for de bygninger, der op gennem tiderne har været placeret tæt op mod kirken. I 1953 fik arkitekt C. Th. Sørensen udført det grønne parterre foran kirkemuren.

Har man fulgt med i TV-krimiserien "Rejseholdet", så har man set , at netop dette parterre og selve kirken spiller en central rolle i afsnit 18 i serien.

Midtertårnet på kirken er ca. 10 meter højere end de øvrige. Det kaldes for Mariatårnet efter Jomfru Maria.

De øvrige tårne er opkaldt efter hver sin helgeninde. Sankt Anna mod øst, Sankt Gertud mod vest, Sankt Maria Magdalene mod syd og Sankt Chatarina mod nord.

Det smukke bindingsværkshus til venstre huser kirkekontoret.

Det er en almindelig antagelse, at Vor Frue Kirke er bygget omkring år 1170 af stormanden Esbern Snare, der var bror til


I det nord-vestlige hjørne af kirkegrunden ligger ligkapellet.

Omkring år 1500 blev der på kirkegrundens nord-vestlig hjørne opført en kombineret skolebygning og præstebolig, der fungerede som sådan indtil efter reformationen, hvor boligen overgik til at være rektorbolig.

Da latinskolen ophørte blev huset nu til fattigskole ("Den danske skole")

I dag er bygningen indrettet til ligkapel.


I det syd-østlige hjørne af kirkegrunden ligger Kirkeladen.

Kirkeladen, der oprindeligt var en ladebygning , er blevet indrettet i 2 etager, hvor der er køkken , mødelokale, garderobe og toiletter i stueplanet samt et stort samlingslokale på 1.ste sal.


Adelgade op mod Vor Frue Kirke.

Fra byens torv går man ad Adelgade op mod Vor Frue Kirke. Mange af husene i Adelgade er fredede gamle bygninger , der danner en fornem ramme om kirken og bydelen, der kaldes Højbyen.


Adelgade 19 er kirkekontor.

For enden af sydsiden af Adelgade , helt op til kirkemuren, ligger det smukke bindingsværkshus, Adelgade 19. Her er kirkekontoret smagfuldt indrettet med kontorer til kordegn, organist og sognemedhjælpere.


Præstegade op mod Vor Frue Kirke.

Syd for , men paralel med Adelgade, ligger Præstegade, der også rummer mange gamle maleriske bygninger.

Udgravninger inde i kirken har sikkert medført, at midtertårnet d. 7. september 1827 styrtede i grus. Til alt held kom ingen personer til skade, men en del inventar blev ødelagt, og kirken kunne , af økonomiske årsage, kun nødtøftigt istandsættes


J.Th.Lundbyes maleri af "Den 4-tårnede kirke". Statens Museum for kunst.

Maleren J.Th. Lundbye blev født i Kalundborg, og besøgte ofte sine bedsteforældre i byen. Hans maleri fra 1837 viser , hvordan kirken så ud uden det midterste kirketårn.

Man ser, at de fire tårne, to og to, har forskellige tårnspidser.

Midtertårnet blev først genopbygget i årene 1867 - 71 ud fra de tegninger og opmålinger man kunne fremskaffe.

Endelig blev kirken igen istandsat fra 1916 - 1921 under ledelse af arkitekterne Andreas og Mogens Clemmensen.

 Vor Frue Kirke og Kalundborg Museum ligger side om side og har et glimrende samarbejde om flere arrangementer.

Ud over et meget interessant kulturhistorisk museum, der nok er værd at gæste, har museet en have med bl.a. urter og lægeplanter fra middelalderens tid.

I haven findes den berømte keramikmodel over fæstningsbyen og købstaden Kalundborg omkring 1650.

Modellen er fremstillet i 1951 af pastor Steen Andersen, som også har udført modellen af det middelalderlige København, som ses foran Københavns Bymuseum.

 Firmaet Trip Trap har fremstillet Vor Frue Kirke i en meget flot og detaljeret minimodel.