Kirkerummet genåbnes

Kirkerummet genåbnes

Det er en stor glæde, at kirkedøren igen må åbnes til gudstjenester og for mennesker, som ønsker at gøre brug af kirkerummet til personlig andagt og stilhed eller for at opleve rummet. Gudstjenester På Kristi himmelfartsdag kl. 10 kunne man igen deltage i gudstjenestefejring inde i kirkerummet. Efter 10 uger med videooptagede gudstjenester uden en tilstedeværende menighed glædede kirkens to præster Annika Rasmussen og Morten Pedersen og kirkens personale sig til at åbne kirkerummet, så gudstjenester igen kan fejres i et fællesskab af tilstedeværende mennesker. Jesus er i Matthæusevangeliet citeret for at sige: ”For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” Gudstjenestefejring er noget, man gør sammen. Det er noget, man forsamles om og deltager i. Og netop her har videogudstjenester en indbygget udfordring, fordi man meget let bliver tilskuer og ikke deltager. Derfor er det en stor glæde, at vi nu igen må forsamles i kirkerummet.

Restriktioner ved gudstjenester

Selvom Vor Frue Kirke kan rumme mange mennesker, bliver der foreløbig et loft på 54 deltagere ved gudstjenester foruden personale og kirkens præster. Ved gudstjenester vil menigheden vil blive fordelt i hele kirkerummet, så gældende afstandskrav ved gudstjenester med fællessang overholdes. Når man ankommer til kirken, vil der i våbenhuset stå spritdispenser, og man opfordres til at afspitte hænder både, når man går ind og ud af kirken. Salmerne, som skal synges vil blive trykt på salmeblad til engangsbrug. Ønsker man at benytte salmebog ved gudstjenesterne, opfordres man til at medbringe egen salmebog. Højmessernes nadverfejring vil følge særlige restriktioner fra sundhedsmyndighederne, så der også her tages højde for smittefare. Endvidere vil kirkerummet blive særligt rengjort før og efter gudstjenester og kirkelige handlinger.

 

Videooptagede gudstjenester

Af hensyn til borgere, som er særligt sårbare i forhold til smitte med covid-19, vil gudstjenesterne ved Vor Frue kirke fortsat i en periode blive videooptaget og være tilgængelige på helligdage fra kl. 14 på www.vorfruesogn.dk og www.facebook.com/vorfruesogn