Børn & unge

For børn og unge har Vor Frue Sogn nogle meget vigtige kerneydelser.

Ved en barnedåb får dåbsforældrene efter dåben en børnebibel , som gave til barnet, i håbet om, at den gennem højtlæsning er slidt op, når barnet til sin tid skal konfirmeres.

Børn bør lære kirken at kende som et sted, der ikke altid er højtideligt og højstemt med voksentale, der ikke altid er nemt at forstå. Derfor har Kalundborg Museum og Vor Frue Kirke gennem mange år gennemført en fastelavnsgudstjeneste , hvor børnekor og børn sammen med forældre og pårørende har deltaget i festlig udklædning for - efter gudstjenesten, at gå over i museumsgården for at slå katten af tønden og nyde cacao og fastelavnsboller.

I december måned formiddagsgudstjenester for dagpleje- og børnehavebørn, hvor julens budskab levendegøres i børneniveau.

En af de vigtige kerneydelser er Minikonfirmandundervisningen.
Siden 1995 har dygtige og kompetente sognemedhjælpere tilbudt 3.klasses elever minikonfirmandundervisning, og det har lige fra starten haft en meget stor tilslutning.
Denne kerneydelse har vist sig at have meget gunstig indflydelse på de unges senere konfirmationsforberedelse.
Læs mere på siden: Minikonfirmander.

En af de mest vigtige faktorer i ungdomsarbejdet er naturligvis konfirmationsforberedelsen.
Vor Frue Kirkes præster formår at gøre dåbsoplæringen interessant og tidssvarende gennem tekster, emnearbejde, video og ikke mindst ved en konfirmandlejr, hvor også voksne fra menigheden danner ramme om en lejr med mange aktiviteter.
Se billeder fra en konfirmandlejr: »Konfirmandlejr 2010