Hvad tårnene gemte !

Håndværkere har gennem alle tider været et stolt folkefærd, der har værnet om traditionelt godt og gedigent udført håndværk. Når et betydeligt bygningsværk eller omfattende renovering var fuldbragt, så var det op gennem tiderne skik, at der ( - ligesom kunstnere signerer deres kunst) blev indridset eller nedlagt skriftlige beviser på , hvem der var de håndværksmæssige udøvere.

Ved den nuværende tårnrenovering, har håndværkerne fundet følgende dokumenter fra forne tider:

Det vil være interessant for kommende slægter at se, hvad de igangværende håndværkere finder på , at nedskrive omkring deres tårnrenovering her i år 2008 - 2009 !