Restaurering af Kirkeladen

Dette er første etape i menighedsrådets helhedsplan “Kulturarv i verdensklasse”.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Jørgen Overbys Tegnestue i Gram og omfatter tre faser.

 

Baggrund for byggeriet

Kirkeladen er i sin form et markant gotisk hus, der i eksteriøret, og i samspillet med omgivelserne har en ikonisk form. Indvendigt er denne meget sjældne bygning, med sin indretning fra 1974, ikke genkendelig eller aflæselig.

 

Meninghedsrådets ønske om et nyt sognehus imødekommes ved en omstrukturering og nyindretning af Kirkeladen. Kirkeladen indrettes til et moderne sognehus, med et stort forsamlingsrum i stueetagen, mødelokale på loftet samt toilet, depot og køkken i kælder.

 

For at styrke bygningens historiske fortælling og arkitektoniske kvaliteter, tager forslaget udgangspunkt i hvordan Kirkeladen formodes. at have været indrettet ved dets opførsel i 1400-tallet.

 

Historisk indretning

Indvendig vurderes det, at Kirkeladen har været opdelt i to stokværk med en åbning over køregangen. For at bære loftet er det sandsynligt at der har været en stolpekonstruktion på syldsten.

 

Loftet har sandsynlig været udført som styrtrumsloft med en stejl gotisk tagstol - tilsvarende den der er genskabt af Clemmensen i begyndelsenaf 1900-tallet.

Der har været plads til tærskelo og opbevaringskister på stueplan samt trappe til loftet. Loftet har traditionelt været brugt til mere permament opbevaring af korn og der har været behov for et hejseværk ved åbningen over køregangen.

 

Nyindretning af Kirkeladen

Bygningens nuværende indvendige indretning fjernes og bygningen indrettes igen som et stort rum, der skal fungere som menigheds- og sognehus. I ladens nordlige ende indrettes vindfang og adgang til kælder samt et nyt pulpitur. For at friholde det historiske rum, udføres der i kælderen  servicefaciliteter, køkken og toiletter. Kælderen er en udvidelse af en allerede eksisterende kælder og udføres på bygningens præmisser med respektafstand til originalsubstansen.

 

 

 

Her kan man følge lidt med i restaureringen af Kirkeladen

 

 

Skitesetegning af Kirkeladen

Foto fra Kirkeladen

Her kan man følge lidt med i restaureringen af Kirkeladen

 

 

Læs mere om restaureringen på nedenstående links: