Altertavlen

Altertavlen er udført af Lorentz Jørgensen i 1650 i bruskbarok på bestilling af slottets lensmand Hans Lindenow og hans hustru Elisabeth Augusta (datter af Christian IV og Kirstine Munk) hvis våbenskjolde ses lige over nadverscenen båret af en engel (en putto). Altertavlen var oprindelig ubemalet, men i 1701 blev den "stafferet"; farverne blev restaureret i 1971-72.

Topstykkets himmelfartsscene viser 14 mænd (Jesu disciple: de 12 -Judas + 3 af Jesu brødre?) og i forgrunden Maria Jesu mor, der ser efter Jesus der forsvinder i skyer og stråleglans. Scenen er flankeret af 2 engle der henviser dels til himmelfarten og dels til forklaringen nedenunder: ACTORUM I der er en forkortelse eller fejl for Acta Apostolorum I dvs Apostlenes Gerninger kap. 1, det sted i Bibelen hvor himmelfarten beskrives. Over himmelfartsscenen et skjold med et sammenskrevet F3 for Frederik den 3. (den regerende konge) og øverst en basunblæsende engel der holder en palmegren i venstre hånd.

I postamentfeltet ses hyrdernes tilbedelse af den nyfødte Jesus, der er gengivet som svøbelsesbarn med glorie. Som en forudgribelse af nadveren hvor Kristi legeme ligger på alterbordet ligner krybben et bord dækket af en dug med en fin bort som alterdugen måske også har haft.

Midterfeltet gengiver Jesu sidste måltid med disciplene, ikke nadverindstiftelsen, men det øjeblik, hvor Jesus udpeger Judas - der sidder til højre i billedet, rødhåret! og med pengeposen - som den, der vil forråde ham. Bemærk Jesu højre hånd; håndstillingen betyder: Jeg velsigner . Nadverens brød og vin er repræsenteret ved et brød der ligger på bordet og kanden og bægret som disciplen til venstre i billedet holder i hænderne.

Venstre sidefelt forestiller Jesu korsfæstelse og ved korsets fod Maria Jesu mor, Maria Magdalene og disciplen Johannes.

Højre sidefelt forestiller Jesu opstandelse ikke fra en klippehule, men fra en sarkofag; ved dens fod 4 soldater, der "skælvede af frygt og blev som døde". I venstre hånd holder Jesus en sejrsfane (rød dug med hvidt kors) for at vise at han ved opstandelsen sejrede over døden. Højre hånds håndstilling betyder: Jeg velsigner.