Kirkeladen

FAKTA OM KIRKELADEN

HISTORIE:

1400: Opført som kirketiendelade.
1444: Første omtale af laden i en naboejendoms skøde.
1536: Reformationen. Oplagringen af tiendekorn ophørte.
1538: Ændret til latinskole, 2 etager, vinduer indsættes.
1738: Latinskolen nedlægges.
1739: Solgt og omdannet til vognport og materialhus for Lindegaarden.
1905: Nationalmuseet overtager bygningen.
1918: Kirken overtager bygningen og restaurerer den, bl.a. med ny tagkonstruktion. Der indrettes varmecentral for kirken.
1965: Ideen om menighedslokaler til bl.a. konfirmandundervisning, møder m.v. fødes.
1970: Projektering påbegyndes.
1971: Ansøgning sendes til Kirkeministeriet. Kirkeminister Dorte Bennedsen aflægger besøg i december måned.
1972: Endelig byggetilladelse gives 8. juni . Ombygningen påbegyndes i august.
1974: 21. april indvies menighedslokalerne under navnet "Kirkeladen".

Arkitekten hed Marius Andersen MAA, København , som mistede lysten til at følge ombygningen til dørs (pga. at kvistene ikke måtte udføres), så den lokale arkitekt Holger Frederiksen førte tilsyn med byggeriet.

Størrelse: ca. 250 m 2 (125 m 2 på hver etage)

UDSMYKNING:

Trappeopgangen:

Hvideslægtens skjold.

Gave fra Kalundborg Kommune ved 800-års jubilæet.

*

Nederste lokale:

2 fotostater fotograferet af Agner Frandsen (Ribe),og 3 fotostater udført af fotograf Alf Petersen efter fotos taget på Nationalmuseet.

Viser Isefjordsmesterens kalkmaleri (o. 1450) i Mørkøvs kirkes midtfag, vest-kappe, af nadverindstiftelsen.

Viser Isefjordsmesterens kalkmaleri (o. 1450) i Mørkøvs kirkes øst-kappe, af korsfæstelsen.
Begge fotostater er nye og stammer fra renoveringen ( i vel 2007/08).
© foto : Jens Nielsen ?

Viser titelbladet i en af bøgerne, som har været anvendt i Kirkeladen, da den fungerede som latinskole 1538 - 1738. Tanken bag billedet er, at kristne skulle være podekviste på det sande livstræ, Jesus Kristus. Denne bog , sammen med flere - bl.a. fotostaten 5 -, blev fundet i en rodebunke på gulvet i bygningen o. 1850 og bragt til sikker opbevaring på Nationalmuseet.

Fotostat af kalkmaleri af Isefjordsmesteren (o. 1450) i Tuse kirke. Man ser Maria kommer med jesusbarnet til skolen, hvor man ser tre elever med nissehuer og skolebøger/tavler og skolemesteren med afstraffelsesredskaberne ris og ferle (træstang med metaltråde i enden).

Skolebøger der har været anvendt i bygningen mens den var latinskole. Som man kan se, har bøgerne været lænket til inventaret eller væggene.
© fotograf Alf Petersen

*

Kunstnerisk bistand ved farvevalg : Kunstmaler Hans Sørensen.

*

Inventar: Hovedsageligt indkøbt for midler indkommet i forbindelse med 800-års jubilæet, samt overskud ved basar afholdt i præstegårdshaven i 1972. Ved indvielsen modtog menighedsrådet 11.000,- kr i gaver i alt, og ved bazaren i præstegårdshaven fik man et overskud på 25.000,- kr (i runde tal).

*

Byggeudvalg: Postmester Eigil Andersen, sognepræst Ib Windeløv, Frede Hansen ? , Karen Elise Brammer.

*

Bygningen over for - på den anden side af præstegade - er præstens stenhus fra middelalderens 4-længede præstegård. Det er Danmarks ældste bevarede stenhus til privat brug. Ejes nu af Nationalmuseet.

_________________________________________________

© Tekst: Byggekyndige Theo Kristensen
Affotografering: Webmaster