Ansatte

 

Kirketjener/kordegn:  Annemette Jensen
Tlf.: 40 73 63 20
E-mail:  annje@km.dk

 

Kirketjener:  Lærke Olsen
E-mail: Laerkeo@gmail.com

 


Kirketjener/kordegn: Gorm Dalsgaard
E-mail: Byportensyv@ka-net.dk

 


Organist og korleder, klokkenist: Christian Fogh Hauskov
Tlf.: 26 13 60 95 
E-mail: c.hauskov@gmail.com

Kor- og koncertudvalget

 

Sanger og medkorleder: Helle Qvist Kongshavn
E-mail: hqn@mail.dk

Kor- og koncertudvalget

 

 

Kirke- og Kulturmedarbejder/ Kordegn:  Trine Nystrup 
Tlf.: 30 24 13 41

E-mail: trbn@km.dk