Konfirmander 2023

Konfirmationer v. Vor Frue Kirke 2023

 

Konfirmander d. 7. maj kl. 10 v. sognepræsterne Sofie-Amalie Schmidt Blauner og Morten Pedersen

Ada Maj-Britt McKern

Josefine Kjærgaard Christiansen

Malou Monberg Christensen

Malte Moesgaard Jensen

Jakob Mikkel Sundby-Sørensen

Sander Larsen

Nikoline Rigmor Høi Jensen

Marius Hjuler Schoop

Alexander Marcus Glææsner Andersen

Malou Anskjær Andersen

Agnete Elvira Dahl Thyme

Sille Lundsgaard Holm

Chelina Edvardsen

 

Konfirmander d. 14. maj kl. 9.30 v. sognepræst Sofie-Amalie Schmidt Blauner

Cilje Green Fønlev

Valdemar Johan Jensen

Denice Isabella Hansen

Hjalte Anker Algren Kirkeby

Jeppe Ebbehøj Larsen

Frederik Hansen

Fie Moll Nørskov

 

Konfirmander d. 14. maj. kl. 11.30 v. sognepræst Morten Pedersen

Simon Sander Jensen

Nete Vahlgreen

Nikoline Ejlersen

Freja Ulberg

Oskar Bønlykke Strøh

Frederikke Liv Madsen

Marius Juul Maul

Jeppe Damby Dalskov

Matilde Sofie Bülow

Thilde Agertoft Christensen

Sofie Greve Larsen

Signe Holm Eliasen