Vielse

Vielse

Vielser i Vor Frue Kirke foregår som hovedregel lørdage. Dato og tidspunkt aftales i god tid med kirkekontoret. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem af folkekirken.

 

I forbindelse med vielsen skal I udfylde en prøvelsesattest, som I finder på www.borger.dk.
Prøvelsesattest dokumenterer overfor præsten lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel, når brylluppet holdes.

 

Så snart I har modtaget prøvelsesattesten fra kommunen, afleveres den på kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner, der skal være til stede ved vielsen.

Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen sker via www.borger.dk.

 

Præsten der skal foretage velsignelsen, kontakter jer ca. 2 uger før, for at aftale et møde, hvor I bl.a. aftaler salmerne og gennemgår ritualet.

Vi synger efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil. Vielsesritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog. Her finder du også vielsesritualet for par af samme køn.

 

Ris og andet må ikke kastes inde i kirken. Udenfor begrænses dette mest muligt, vi ser os bort fra konfetti.

 

 

Kirkelig velsignelse

Folkekirken har et ritual for borgerligt viede, der ønsker kirkelig velsignelse. Til den handling knytter der sig ingen jura, men ved aftale om en kirkelig velsignelse skal dog medbringes vielsesattest.

Kirkelige velsignelser i Vor Frue Kirke foregår som hovedregel lørdage. Dato og tidspunkt aftales i god tid med kirkekontoret på Tlf. 59 51 04 01.

 

Præsten der skal foretage velsignelsen, kontakter jer ca. 2 uger før, for at aftale et møde, hvor I bl.a. aftaler salmerne og gennemgår ritualet.

Vi synger efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog.

 

Ris og andet må ikke kastes inde i kirken. Udenfor begrænses dette mest muligt, vi ser os bort fra konfetti.