Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøder holdes ordinært i Kirkeladen, hvor der er offentligt møde ca. kl. 19.00.
Vigtige beslutninger i de offentlige møder refereres normalt i den lokale avis.

Efter mødet kan menighedsrådet træde sammen til lukket møde, hvor personsager m.v. behandles udenfor referat.
Er mødedatoer i nedenstående mødelister understregede, kan I umiddelbart taste ind og se det efterfølgende referat.

 

Møder i 2024:

Tirsdag d. 23. januar

Tirsdag d. 20. februar

Tirsdag d. 12. marts

Tirsdag d. 9 april

 

Møder i 2023:

Tirsdag d. 10. januar

Tirsdag d. 7. februar

Tirsdag d. 7. marts

Tirsdag d. 18. april

Tirsdag d. 9. maj

Torsdag d. 23. maj - ekstraordinært

Tirsdag d. 20. juni

Tirsdag d. 15. august

Tirsdag d. 12. september

Tirsdag d. 10. oktober

Tirsdag d. 14. november

 

Møder i 2022:

Tirsdag d. 25. januar

Tirsdag d. 24. februar - aflyst

Tirsdag d. 22. marts 

Tirsdag d. 19. april

Tirsdag d. 24. maj

Tirsdag d. 21. juni

Tirsdag d. 30. august

Tirsdag d. 20. september

Tirsdag d. 11. oktober

Tirsdag d. 15. november

 

Møder i 2021:

Tirsdag d. 19. januar - afholdt virtuelt

Tirsdag d. 2. marts - afholdt virtuelt 

Tirsdag d. 23. marts - afholdt virtuelt 

Tirsdag d. 20. april - afholdt virtuelt 

Tirsdag d. 18. maj

Tirsdag d. 22. juni

Tirsdag d. 3. august - ekstraordinært møde 

Tirsdag d. 2. september

Onsdag d. 28. september

Torsdag d. 28. oktober

Torsdag d. 11. november - ekstraordinært møde 

Tirsdag d. 23. november

Torsdag d. 16. december - ekstraordinært møde

 

Møder i 2020:

Tirsdag d. 21. januar

Tirsdag d. 18. februar

Tirsdag d. 17. marts - aflyst pga corona

Tirsdag d. 21. april - aflyst pga corona

Tirsdag d. 26. maj

Tirsdag d. 16. juni

Tirsdag d. 25. august 

Tirsdag d. 22. september

Tirsdag d. 20. oktober

Tirsdag d. 24. november - konstiturende møde

Tirsdag d. 8. december - ekstraordinært møde

 

Møder i 2019:

Tirsdag d. 22. januar 

Torsdag d. 28. februar

Onsdag d. 20. marts

Tirsdag d. 23. april

Tirsdag d. 28. maj

Onsdag d. 19. juni

Onsdag d. 21. august

Torsdag d. 19. september

Onsdag d. 23. oktober

Tirsdag d. 19. november

Tirsdag d. 3. december - ekstraordinært