Kirkeskibet "Esben Snare"

2. Pinsedag d. 9. juni 1924 fik Vor Frue Kirke i Kalundborg sit kirkeskib "ESBERN SNARE".

Et 3-mastet fuldskib. Længde 1,10 m . Byggeår 1922 - 1924.

Skibet blev bygget af den lokale lokomotivfører, Otto Jessen.

Otto Jessens oldebarn, Therese Quist, har til Vor Frue Kirkes hjemmeside samlet følgende data om kirkeskibets opsætning i kirken, samt om oldeforældrene, Karen Sophie & Otto Jessen :

Otto Jessen var en dygtig husflidsmand, og han byggede bl.a. et kirkeskib, som blev skænket til Kalundborg Kirke. Om denne begivenhed skrev den lokale avis bl.a. følgende:

"Ved en lille højtidelighed i aftes blev det af lokomotivfører Jessen skænkede skib ophængt i kirken. 14 af FDF´s hvidblusede drenge bar skibet fra Jessens bolig til Kirken under fuld musik. Foruden menighedsrådet overværede en del interesserede ophængningen".

I avisartiklen fortælles endvidere, at Otto Jessen fik ideen til kirkeskibet, da der nogle år tidligere lå et norsk skib i havnen. Han byggede en model af noget træ fra en lærers have, og skibet fik navnet Esbern Snare.

Arbejdet tog et par år og blev udelukkende udført i fritiden. Der fortælles også i artiklen, at Jessen nedlagde en skrivelse i skibet, hvori der er meddelt, hvem der havde skænket skibet og hvem der på det tidspunkt var præst og borgmester i Kalundborg samt dato og årstal. Endvidere havde han skrevet sine børns navne, og at han skænkede skibet i taknemmelighed over, hvad hans børn har oplevet og modtaget, bl.a. i forbindelse med deres konfirmation. Der var også en anden skrivelse, hvori det blev oplyst, hvem der medvirkede ved ophængningen samt en henvisning til et andet dokument i skibet, men dette sidste dokument måtte først komme frem "naar Jessen, og skibet med , er blevet til støv".

*   *   *

Otto Peter Traugott Constantin Jessen

Karen Sophie (f. Hansen) & Otto Peter Traugott Constantin Jessen.

Karen Sophie Hansen, født 22. maj 1874, døde den 3. juli 1940. Hun blev gift den 2. marts 1898 i Korsør med Otto Peter Traugott Constantin Jessen. Han er født den 8. januar 1874 i København, Trinitatis Sogn, som søn af mesterkok Alois Jessen og hustru Kirstine Larsen, og han døde den 22. november 1930 i Kalundborg.

Otto Peter Traugott Constantin Jessen var ved giftermålet maskinarbejder i Halskov. Ved det fjerde barns fødsel i 1905 betegnes han som rangerfører og ved det yngste barns fødsel i 1910 som lokomotivfyrbøder i Halskov. Herpå var han lokomotivfører i Kalundborg. Familien var i 1905 bosat i Langelandsgade 26 på Frederiksberg. I Kalundborg boede de i Villa Knudshøj i Ll. Møllestræde.

Villa "Knudshøj", Ll. Møllestræde, Kalundborg

De fik 4 børn:
Esther Jessen.
Rigmor Jessen
Otto Jessen, konditor.
Ejner Jessen, hovmester

Efter Otto Jessens død d. 22. november 1930,skrev den lokale avis følgende:

"Vi skrev forleden, at lokomotivfører Jessens død vilde vække sorg i vide kredse. Dette gav sig allerede udslag ved hans bisættelse forleden, idet der var mødt et usædvanligt stort følge for at ledsage baaren fra sygehuset til Kirkens Ligkapel. Forinden bortkørslen fra sygehuset fandt i Kapellet en højtidelighed sted ved den blomstersmykkede kiste. Man sang "Frelseren er mig en Hyrde god", og Kantor Urland bad Fadervor.Pastor Tage Jensen, der på grund af bortrejse er forhindret i at være til sted ved jordefærden, holdt i Kirkens Kapel en overmaade smuk tale, i hvilken han skildrede Jessen som den overmaade flittige mand. han var baade i sit hjem og paa sin arbejdsplads. Han var en sjælden god familiefader, der kun levede og aandede for sin Hustru og sine børn, hvem hans tanker til det sidste omfattede med den dybeste kærlighed. I sin tale bragte Pastoren ogsaa den Afdøde en tak for det smukke skib, som han i sin tid skænkede kirken. Arbejdet var saa stort, at Jessen i 2 aar havde benyttet al sin fritid dertil. Pastoren sluttede sin smukke tale med nogle trøstende ord til de efterladte".

Efter hustruen, Karen Sophies død d. 3. juli 1940, skrev den lokale avis følgende:

"Fru Karen Sophie Jessen, Enke efter lokomotivfører O. Jessen, Kalundborg, er i morges død i sit hjem i Kordilgade , 66 år gammel.
Fru Jessen var efter sin alder rask og arbejdsdygtig indtil for en måneds tid siden, da hun ramtes af en hjerneblødning. Siden da er det stadig gået ned af bakke, og det stod klart for hendes nærmeste, at det bar mod døden, som indtraadte stille og roligt i morges. Den afdøde var en stilfærdig og venlig dame, afholdt af alle, der kendte hende og en god moder for sine børn.
Hendes mand døde for en halv snes år siden, og kort tid derefter solgte Fru Jessen deres villa og flyttede til lejligheden i KFUK´s Ejendom, hvor hun nu er død."

© Therese Quist