Den Danske Salmebog

Da salmebogskommisionen i 2002 var færdige med sit udvalgsarbejde og den nyreviderede salmebog udkom, er der flere salmer med af nutidige digtere og komponister.

Daværende kirkeminister, Bertel Haarder, fik gennemført at melodierne til alle salmerne skulle udgives på internettet, så enhver kan taste ind på en salme og derpå høre melodien, og hermed hurtigt lære de nye salmetoner.

Vil I høre salmemelodierne, så tast her.