Kirken åbne vindue

Kirkens åbne vindue 2022 -2023

4 sogneaftener 

Raklev Kirke og Vor Frue Kirke

Kirkens åbne vindue danner rammen om sogneaftener i samarbejde mellem Raklev Kirke og Vor Frue Kirke. Disse aftener åbner vi vinduet til samtale om emner mellem kristendom, etik og kultur.

Kirkebilen kan benyttes. Pris for foredrag og kaffe 30 kr.

Næste gang

Torsdag den 30. marts kl. 19.00 i Raklev Sognehus

Folkekirken som sjælesorgens kirke

Ved biskop Ulla Thorbjørn Hansen, Roskilde Stift

En af Ulla Thorbjørn Hansens hjertesager er, at folkekirken i fremtiden må være en sjælesorgens kirke.

Sjælesorg er ikke kun den eksistentielle samtale mellem præst og medmenneske, men finder også sted i eksempelvis musik, prædikener, diakoni, samtale og undervisning. Kristen sjælesorg må stå som en samlende og udfordrende overskrift over alle kirkens livsytringer. Vi kan forkynde håb og Guds trøst til dem, som sørger. Og den trøst begrundes i, at Kristus i afmagt gik under i magtesløsheden langfredag, men opstod i magt og vælde påskemorgen. Her har vi kimen til alt det, den kristne kirke har at sige i en krisesituation ja til enhver tid. 

  Vor Frue Sogn, Kalundborg   ·   Adelgade 19, st., 4400 Kalundborg       59510401       vorfrue.sognkalundborg@km.dk